پنـدار صنعت دریـا

شرکت پنـدار صنعت دریـا با مجموعه‌ای از پرسنل با سابقه که عموماً دانش آموخته رشته‌های مدیریتـی، خدمات دریایی و فنـی از دانشگاه های معتبر دنیا بوده و تجارب بالایی در مدیریت،بازرگانی، تعمیر، بهینه‌سازی و توسعه ناوگان های مختلف داشته، تشکیل تا از این تجربیات در اجرای پروژه‌های ملی بهره‌گیری شود.