ضرورت حرکت صادرات به سمت استانداردهای جهانی | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛ضرورت حرکت صادرات به سمت استانداردهای جهانی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

مدیر کل دفتر صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای ارتقای وضعیت صادرات و حفظ بازارهای هدف نیازمند ارتقای کیفیت تولیدات و بسته‌بندی و همچنین تغییر مسیر شرکت‌های تولیدی و صادراتی به سمت و سوی استانداردهای جهانی هستیم. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجات ایران، محمود بازاری با بیان اینکه تاریخچه صادرات ایران با فرش دستباف، پسته و زعفران ایران گره خورده است، گفت: این سه محصول استراتژیک و سنتی ایران همیشه مورد تقاضای بازارهای جهانی بوده و بر همین مبنا، صادرات ایران، رنگ و بوی کیفیت به خود گرفته است، این درحالی است که با تحولات ایجاد شده در استانداردهای تقاضا در کشورهای هدف، عادت صادرکنندگان تخصصی این محصولات سمت و سوی جدیدی یافت. وی با بیان اینکه امروزه و با توجه به رقابت‌ بازارهای پیرامونی برای خرید کالاهای کشاورزی و غذایی ایران، باید به سمت و سوی ارتقای شاخص‌های کیفی پیش برویم، اعلام کرد: عادت‌های تولید کننده و صادرات کننده ایرانی از بعد شاخص‌های کیفی همچون بسته‌بندی و استانداردهای بهداشتی کالا سطح مناسبی ندارد. بنابراین یکی از ضرورت‌های در پسابرجام و فراهم شدن مجدد: زمینه بازگشت محصولات ایرانی به سبد وارداتی کشورهای اروپایی و آمریکایی، حرکت شرکت‌های صادراتی و تولیدی طبق استانداردهای جهانی است، به گفته او، ماندگاری در بازارهای هدف کشورهای پیشرفته و در حال توسعه شرق و جنوب شرق و آسیا و حتی در بازارهای نظیر روسیه و کشورهای عربی  حوزه خلیج فارس، به روز شدن تولیدات کشاورزی و غذایی طبق استانداردهای کیفی و بهداشتی و ارائه محصولات در بسته ‌بندی مناسب و جذاب و قابل عرضه در شبکه توزیع و فروش در بازارهای هدف است. به اعتقاد بازاری، تولید کننده و صادرکننده ایرانی باید با فروش مستمر و پایدار محصولاتش مشروط بر تولید محصول با کیفیت، نگهداری مناسب آن و عرضه قابل قبول محصولات با بسته‌بندی صحیح و استاندارد و قیمت رقابتی شرایط حضور و فعالیت بیشتر در این بازارها را فراهم سازد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4131