سه نمای صنعتی بازار کار | خدمات دریایی

خدمات دریایی؛سه نمای صنعتی بازار کار

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بررسی سه نمای بخش صنت از بازارکار در نیمه نخست سال جاری، بیانگر رشد بیش از 16 درصدی اشتغال ایجاد شده در این دوره زمانی است؛ رشدی که با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان آن را به طرح‌های توسعه‌ای(پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای برای توسعه واحد فعال صنعتی صادر می‌شود) نسبت داد. چرا که این بخش در این دوره زمانی و نسبت به مدت مشابه سال قبل توانسته رشد ایجاد اشتغال ثبت کند. آمار اعلام شده در حالی است که طرح‌های ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی برای راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی صادر می‌شود) سهمی در رشد اشتغال در نیمه نخست سال جاری نداشته‌اند و اشتغال ایجاد شده به واسطه این بخش در نیمه نخست سال جاری منفی بوده است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم طرح‌های توسعه‌ای در ایجاد اشتغال 18 هزار و 957 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 66 درصدی داشته است، اما سهم طرح‌های ایجادی از سبد اشتغال کشور 25 هزار و 762 نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی حدود 5 درصدی را ثبت کرده است. در گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت اشتغال‌زایی کشور در سه نمای «رشته‌های صنعتی، استان‌ها و واحدهای ایجاد و توسعه‌ای» بررسی شده است.

ترکیب اشتغال صنعتی در نیمه نخست سال جاری برای 27 گروه صنعتی ارزیابی شده و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعتی، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی 44 هزار و 719(نفر) شغل در کشور ایجاد شده است؛ آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشدی بیش از 16 درصدی حکایت دارد.

رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال را می‌توان یکی از اولویت‌های تمام دولت‌ها دانست؛ اولویتی که برای ی آن برنامه‌های مختلفی تاکنون در نظر گرفته شده است و دولت دوازدهم نیز این قاعده مستثنی نبوده؛ برنامه‌هایی که هم‌اکنون به بار نشسته و با نگاهی به آمار نیمه نخست سال جاری می‌توان گفت شاهد مثبت شدن روند برنامه‌های ایجاد اشتغال در کشور بوده‌ایم. بازگرداندن رونق به صنایع کوچک و متوسط یکی از راهکاری ایجاد اشتغال محسوب می‌شود که دولت یازدهم از طرق مختلف بازگرداندن رونق به این بخش را در دستور کار قرار داد و دولت دوازدهم نیز بر آن اهتمام ورزید و این امر موجب شد با بازگشت رونق به این بخش، شاهد رشد اشتغال ایجاد شده در کشور باشیم.

 صنایع پیشتاز در اخذ جواز

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی «محصولات  غذایی و انواع آشامیدنی‌ها، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات ز لاستیک و پلاستیک و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» بیشترین اشتغال‌زایی در نیمه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی» در این مدت بیشترین اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی 6871(نفر) شغل به واسطه این گروه در کشور ایجاد شده است. «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» نیز در این مدت در مجموع موفق به 5996(نفر) شغل در کشور شده و از این طریق در رده دوم صنایع اشتغال‌زا در کشور قرار گرفته است. اما ساخت «فلزات اساسی» نیز در این مدت موفق به ایجاد 5148(نفر) شغل در کشور شده و سهم «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» نیز در این مدت برابر با 4451(نفر) شغل بوده است. اما پنجمین گروه اشتغال‌زا از میان صنایع مورد بررسی، به گروه ساخت «سایر محصولات کانی غیرفلزی» اختصاص داشته، این گروه در نیمه نخست سال جاری موفق به ایجاد 3456(نفر) شغل در کشور شده است.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه در مدت زمان مورد بررسی، بیشترین تمرکز اشتغال‌زایی به ترتیب در استان‌های «اصفهان، تهران، البرز، آذربایجان شرقی و قزوین» صورت گرفته است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان بررسی استان اصفهان با ایجاد 4213(نفر) شغل توانست بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال در میان سایر استان‌های کشور به خود اختصاص دهد. اشتغال ایجاد شده در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 15 درصدی داشته است. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه، استان تهران نیز با ایجاد 3792(نفر) شغل در جایگاه دوم قرار گرفته است؛ این در حالی است که این میزان شغل ایجاد شده نسبت  به سال گذشته افت بیش از 7 درصدی را تجربه کرده است. اما استان البرز نیز در مدت زمان مذکور موفق به ایجاد 3663(نفر) شغل در کشور شده و از این طریق توانسته در جایگاه سوم استان‌های اشتغال‌زا قرار گیرد؛ اما این استان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی نزدیک به 16 درصدی در ایجاد اشتغال داشته است.

چهارمین استان اشتغال‌زا نیز در مدت زمان مورد بررسی به استان آذربایجان شرقی با ایجاد 3110(نفر) شغل اختصاص داشته است. این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل توانسته رشد بیش از 36 درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. استان قزوین نیز در نیمه نخست سال جاری با ایجاد 2755(نفر) شغل توانسته در جایگاه پنجم در میان استان‌های اشتغال‌زا قرار گیرد. این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 62 درصدی را در اشتغال‌زایی ثبت کرده است.

وضعیت مناطق آزاد

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده در نیمه نخست سال جاری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز موفق به ایجاد 2069(نفر) شغل در کشور شده‌اند و از این طریق نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 109 درصدی را تجربه کرده‌اند. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از میان 6 منطقه آزاد و تنها منطه ویژه اقتصادی فعال در کشور، اگرچه در مقایسه با سایر استان‌های کشور شاهد ایجاد چشمگیری نبوده‌ایم، اما رفع چالش‌های این مناطق نیز موجب شد تا در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، شاهد رشد چشمگیری در ایجاد اشتغال باشیم. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی «منطقه آزاد ارس»، «منطقه آزاد چابهار» و «منطقه آزاد انزلی» بیشترین اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمار اعلام شده سهم «منطقه آزاد ارس» از اشتغال ایجاد شده برابر با 398(نفر) شغل بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 211 درصدی داشته است. اشتغال ایجاد شده از سوی «منطقه آزاد چابهار» نیز برابر با 286(نفر) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد حدود 1807 درصدی را ثبت کرده است. همچنین اشتغال‌ ایجاد شده در «منطقه آزاد انزلی» نیز برابر با 274(نفر) شغل بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت حدود 24 درصدی را تجربه کرده است. اما «منطقه ویژه اقتصادی» نیز در این مدت با ایجاد 563(نفر) شغل توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 436 نفری را در کشور ایجاد کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4206