راه دشوار اقتصاد تا 1400 | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛راه دشوار اقتصاد تا 1400

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصاد در طول 5 برنامه پس از انقلاب در دولت‌های پنجم تا یازدهم و چشم‌انداز برنامه ششم

اجرای برنامه ششم توسعه آغاز شده است و دولت حسن روحانی مجری آن خواهد بود. چشم‌انداز رشد و توسعه اقتصادی در این دوره بیش از آنچه در مرد برنامه‌های چهارم و پنجم اتفاق افتاد، است.

اگر از برنامه سوم به عنوان یکی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور یاد می‌شود، شاید بتوان چنین عملکردی را برای برنامه ششم نیز متصور بود. شرایط تدوین و دوره اجرای این برنامه شباهت زیادی به برنامه سوم دارد. برنامه سوم از سوی دولت اول اصلاحات نوشته شد و در دولت دوم اصلاحات به اجرا درآمد تا برنامه‌ریز و مجری از یک سیاست و نگاه بهره برده باشند. برنامه ششم نیز در همان موقعیت قرار گرفته است. دولت اول حسن روحانی تدوین برنامه را بر عهده داشته و دولت دوم او مجری برنامه خواهد بود. برنامه سوم توسعه در شرایطی اجرا شد که 12 سال از جنگ تحمیلی سپری شده بود. برنامه ششم توسعه نیز 2 سال پس از لغو تحریم‌ها، اجرای برنامه را در دست گرفته است. هرچند هنوز فاصله زیادی از لغو تحریم‌ها و آغاز پیوند با اقتصاد جهانی ایجاد نشده است اما رشد بالای اقتصاد در سال 1395، نشانه روشنی برای آغاز حرکت سریع اقتصاد در نیمه دوم دهه 90 به حساب می‌آید. اندازه اقتصاد ایران در سال 1395 به میزان سال 90 رسیده است. در سال 1390 میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1390 عبور کرده است در حالی که سال‌های 1393،1392،1391 و 1394 چنین موفقیتی را به دست نیاورده بودند. رشد اقتصادی 5,12 درصدی برای سال 95 هرچند که بیشتر مرهون جهش بخش نفت و تحرک در صنایع بزرگ است اما قدمی برای تداوم رشد مثبت در سال‌های پیش رو به حساب می‌آید. نرخ رشد اقتصاد در بهار سال 96 به 7 درصد رسید تا امیدواری برای تداوم رشد در سال جاری افزایش یابد. شاید رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم، محقق نشود اما می‌توان امیدوار بود که آهنگ رشد اقتصادی در سال‌های باقیمانده تا سال 1400 مثبت باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4153