برنامه اروپا برای حذف تبلیغات خطرناک | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛برنامه اروپا برای حذف تبلیغات خطرناک

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

این روزها بسیاری از سایت‌های شرط‌بندی یا سایت‌هایی که محتوای مربوط به بزرگسالان را دارند، با تلفیق عبارات مربوط به داستان‌های کودک و نوجوان با بعضی از حروف و ساختن بنرهایی انیمیشنی قصد جلب هرچه بیشتر مشتری‌های بین 18 تا 21 سال دارند. بخش فناوری بی‌بی‌سی گزارش کرده که این تبلیغات باعث شده بسیاری از افراد زیر 18 سال هم با کلیک روی این بنرهای تبلیغاتی به سایت‌هایی وارد شوند که محتوایشان مناسب سن‌شان نیست. به همین خاطر سازمان تبلیغات اروپا، شرکت‌های اینترنتی را موظف کرده تا از نمایش تبلیغات سایت‌های نامناسب برای افراد زیر 18 سال جلوگیری به عمل بیاورند. در ادامه حتی امکان این می‌رود بعضی از سایت‌هایی که عامدانه افراد زیر سن قانونی را هدف قرار داده بودند، جریمه یا بسته شوند.

منبع: روزنامه همشهری/ شماره 7230