آخرین خبرها از طرح رونق تولید | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛آخرین خبرها از طرح رونق تولید

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

ایسنا: آخرین آمار اعلام شده از طرح رونق تولید بیانگر آن است که تاکنون نزدیک به 14 هزار و 700 بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات اقدام کرده‌اند. در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل 24 هزار میلیارد تومان به 17 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به 30 هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.

در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به 10 هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز 10 هزار میلیارد تومان برای 5 هزار واحد صنعتی کوچکف متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است. بنابراین براساس زمان آغاز ثبت نام واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌یاب به منظور دریافت تسهیلات بانکی که از اواخر تیرماه سال جاری آغاز شده است تاکنون نزدیک به 14 هزار و 700 بنگاه تولید اقدام به ثبت نام در این سامانه کرده‌اند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4123