بومی‌سازی 68 درصد صنعت حفاری | خدمات دریایی

بومی‌سازی 68 درصد صنعت حفاری

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- هواز- محمد علاف پور: مدیر عام شرکت می حفاری یران فت: این شرکت در توسعه فرهنگ بومی سازی اقدامات بسیار خوبی انجام داده و چشم انداز بسیار خوبی نیز پیش روی خود دارد و در این زمینه تاکنون با همراهی و همکاری سازندگان بیش از هزاران قلم از کالاهای مورد نیاز صنعت حفاری در درون کشور ساخته و بومی سازی شده است. سپهر سپهری با بیان اینکه امیدواریم به زودی خبر خوبی را از رگ سفید داشته باشیم، اظهار کرد: نقش صنعت ملی حفاری در توسعه کشور بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا نخستین حلقه در تولید نفت و گاز، باحفاری آغاز می‌شود. وی فزود: صنعت ملی حفاری ضمن اینکه حلقه صنعت نفت را آغاز می‌کند، در تداوم تولید و تغییر و تکمی چاه‌ها در طول سال‌های عمر مخزن نقش مهمی ایفا می‌کند.

بومی سازی محور کلیدی

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه یکی از محورهای کلیدی در شرکت ملی حفاری ایران بومی سازی است، تصریح کرد: در شرکت ملی حفاری ایران فعالیت‌های سازمان یافته‌ای به منظور سند چشم نداز شرکت، ماموریت و اهداف سازمان در همه جنبه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجام شده است. سپهری اظهار کرد: این فعالیت‌ها در شرکت ملی حفاری ایران به طور کلی تکنولوژی و دانش فنی سخت، به کارگیری، تعمییر و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات را با کار بست ابزار آلات مختلف از دو جنبه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در بر می‌گیرد. وی دامه داد: در بخش بومی سازی، آموزش‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی به منظور تجهیز نیروی انسانی به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نیز شرکت، اقدامات بسیار خوبی در شرکت ملی حفاری ایران انجام گرفته است.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: این شرکت در توسعه فرهنگ بومی سازی اقدامات بسیار خوبی انجام داده  و چشم انداز بسیار خوبی نیز پیش روی خود دارد و در این زمینه تاکنون با همراهی و همکاری سازندگان بیش از هزاران قم از کالاهای مورد نیاز صنعت حفاری در درون کشور و بومی سازی شده است. سپهری با بیان اینکه نمایشگاه صنعت حفاری یک رویداد بزرگ اقتصادی است، اظهار کرد: شرکت ملی حفاری ایران نقش بسیار اثرگذاری در برگزاری نمایشگاه های تخصصی ساخت داخل در 10 سال اخیر ایفا کرده است. وی ادامه داد: این نمایشگاه می‌تواند بستر مناسبی را برای تعامل و تبادل دانش فنی، نمایش توانمندی داخلی، تبادل کالا و  ارائه خدمات تخصصی، ایجاد اشتغال مولد با استفاده از ظرفیت صنعت حفاری، بازاریابی و بازارسازی و توسعه منابع ساخت داخل فراهم کند.

نقش مهم شرکت ملی حفاری

سپهری اظهار کرد: شرکت ملی حفاری ایران به عنوان یکی از ارکن اساسی فعالیت تولید نفت و گاز، نقش بسیاری در تحقق برنامه‌های صنعت نفت دارد. این شرکت به منظور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در زمینه دانش فنی بومی، بررسی منابع داخلی، حمایت از مراکز دانش بنیان در خصوص طراحی بسیار پیچیده قطعات حفاری برنامه‌های بسیار زیادی دارد. مدیرعامل شرکت می حفاری ایران با بیان اینکه این شرکت به عنوان بازوی توانمند صنعت، همسو با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و با نگاهی به درون فعالیت می‌کند، گفت: در انبارهای ملی حفاری بیش از 65 هزار قلم کالا به ارزش 233 میلیارد تومان وجود دارد که از ین مقدار کاا حدود 4 هزار قلم به ارزش 44 میلیارد تومان سخت دخ ست.

صرف سالانه 80 میلیارد تومان

سپهری تصریح کرد: از این 65 هزار قلم موجود در انبارهای شرکت ملی حفاری ایران، حدود 4300 قلم آن از اقلام پر مصرف است که از این تعداد بیش از هزار قلم ساخت داخل است؛ یعنی 25 درصد از کالای پر مصرف در صنعت حفاری ایران ساخت داخل شده است. وی گفت: اگر کالای پر مصرف را به دو دسته کالایی که توجیه فنی و اقتصادی ساخت داخل ندارد، تقسیم کنیم، تنها 1573 قلم کالا است که باید سخت داخل شود که هم پر مصرف هستند و هم دارای توجیه فنی و اقتصادی است. مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: بیش از 68 درصد از عمده کالای مورد نیز ما که توجیه ساخت و توید دخ دارد، در درون کشور تولید می‌شود. با توجه به برنامه‌ریزی‌هیی که نجم رفته میدوریم ین میزان به 100 درصد برسد. سپهری خاطرنشان کرد: حجم ریالی خریدار از ساخت داخلی کشور، بیش ز 400 میلیارد تومان طی پنج سال اخیر بوده است.

به نوعی سنه بیش از 80 میلیارد تومن تزریق مالی به صنعت ساخت داخل انجام می‌دهیم. وی دمه داد: س 94 بیش از هزار کالای طبقه‌بندی شده استاندارد به ارزش 37 میلیاردتومان، سال گذشته 47 میلیارد تومان و در س جاری تاکنون 40 میلیارد تومان داشتیم و امیدواریم امسال تا پایان سال بیش از 60 مییارد تومان کالای طبقه‌بندی شده استاندارد را تولید کنیم.

وام کم بهره برای صنایع

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز گفت: با توجه به پیگیری‌های استاندار خوزستان، قرار است 500 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به واحدهای تولیدی با پیشرفت بالای 60 درصد اختصاص پیدا کند. نورالله حسن زاده با بیان اینکه ارتباط خیلی خوب و نزدیکی با حفاری داریم و امیدوارم با این ارتباطات بتوانیم مشکلات واحدهای سازنده را مرتفع کنیم، اظهار کرد: بالای 90 درصد واحدهای تولیدی کشور کوچک هستند که ضمن آسیب پذیری بیشتر نسبت به واحدهای بزرگ اما اشتغال‌زایی خوبی دارند. شکل گیری این واحدها به دلیل وجود شرکت‌های بزرگی است که در استان خوزستان فعال هستند. وی فزود: 50 درصد از حجم سرمایه‌گذاری ها در استان متعلق به صنایع پتروشیمی، بیش از 30 درصد مربوط به صنایع فولاد و نیشکر و باقی مانده این میزان که 20 درصد است. مربوط به سایر صنایع است. هر زمان که حال شرکت‌های نفتی خوب بوده، حال صنایع استان نیز خوب بوده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: از مجموعه نفت تقاضا داریم تا در این شرایط اقتصادی دست تولید کنندگان و صنعتگران استان را بگیرند و با توجه به ینکه این سازندگان طلب هایی از شرکت‌های نفتی دارند، کمک کنند این طلب‌ها به آنها پرداخت شود تا این شرکت‌ها بتوانند به کار خود ادامه دهند. وی ادامه داد: با موافقت وزیر نفت ساخت یک شهرک بزرگ تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی با وسعت 3 هزار متر مربع در مسیر امیدیه به ماهشهر را در دست اقدام داریم. در ین زمینه یک کار گروه ویژه تشکیل شده تا اقداماتی اجرایی این شهرک آغاز شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4226