چراغ سبز برای رشد صنعت | خدمات دریایی

چراغ سبز برای رشد صنعت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: براساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، این شاخص در فصل تابستان سال جاری، با رشد 5/9درصدی به نسبت بهار به عدد 222/8واحد رسید. این در حالی است که رشد شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار امسال به نسبت فصل زمستان رشد 0/6درصدی را تجربه کرده بود. علاوه بر این، شاخص مذکور در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 13/1درصدی را ثبت کرده، اما در بهار سال جاری رشد نقطه به نقطه شاخص معادل 8/8 درصد بوده است. کارشناسان معتقدند روند افزایش تورم بخش صنعت، می‌تواند ناشی از افزایش تقاضا در این بخش باشد که تداوم این موضوع، علامت بازگشت رونق به بخش واقعی اقتصاد خواهد بود تجربه دنیا وجود یک تورم مثبت حداقلی را مقبول‌تر از تورم منفی (De-flation) می‌داند؛ بنابراین افزایش تورم تولیدکننده و کاهش اختلاف آن با تورم مصرف‌کننده از نگاه تولید می‌تواند جنبه مثبتی داشته باشد. مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید‌کننده بخش صنعت در فصل تابستان 1396 را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص قیمت تولید‌کننده بخش صنعت در تابستان سال جاری به عدد 222/8رسید که نسبت به شاخص فصل قبل، 5/9درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با رشد 13/1درصدی مواجه شده است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، از سال 1375 به عنوان یکی از طرح‌های جاری و مستمر در برنامه‌های آماری مرکز آمار ایران قرار گرفته است. براساس توضیحات داده شده در این گزارش، این شاخص کاربردهای گوناگونی از جمله برآورد حساب‌های ملی کشور به قیمت ثابت و ارزیابی برنامه‌های توسعه اقتصادی دارد. در حقیقت شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، روند تغییرات قیمت محصولات صنعتی تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان می‌دهد.
پوشش جغرافیایی این طرح شامل کل کشور است و اطلاعات قیمت به صورت مصاحبه مستقیم با مسئول یا مدیر کارگاه صنعتی گردآوری و در پرسشنامه الکترونیکی مورد نظر درج می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال جاری به نسبت متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال قبل معادل 10/2درصد داشته است.
گروه‌های اصلی در تورم تولیدکننده کل بخش صنعت، شامل 22 زیر بخش اصلی است که براساس جدول ضرایب اهمیت منتشر شده توسط مرکز آمار، پنج گروه «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی»، «صنایع تولید زغال‌سنگ- پالایشگاه‌های نفت»، «تولید فلزات اساسی»، «تولید وسایل نقلیه موتوری» و «صنایع محصولات شیمیایی» با ضریب اهمیت به ترتیبف 10/27درصد، 39/04درصد، 14/56درصد، 13/97درصد و 6/07درصد در کل 91/83 درصد از کل شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت را شامل می‌شوند.
برهمین اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش «صنایع تولید زغال‌سنگ- پالایشگاه‌های نفت» با 9/8درصد افزایش نسبت به فصل قبل از 168/2به 204/4رسید و بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشته فعالیت «تولید فرآوده‌های نفتی تصفیه شده» با 9/8درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص این زیربخش داشته است. علاوه بر این، شاخص قیمت تولیدکننده «فلزات اساسی» با 3/11درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل رتبه دوم تأثیر را در افزایش شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشته فعالیت‌های «تولید محصولات اولیه آهن و فولاد» با 10/7درصد، «تولید محصولات اساسی مسی» با 16/2درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند.
براساس گزارش منتشر شده، شاخص قیمت تولیدکننده «صنایع محصولات شیمیایی» با 4/2درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به عدد 231/8واحد رسید و رتبه سوم تأثیر‌گذاری را در افزایش شاخص کل تولیدکننده بخش صنعت داشته است. رشته فعالیت‌های «تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی» با 8/6درصد و «تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت» با 3/4درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند.
همچنین، شاخص قیمت «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» در فصل بهار 256/9واحد بوده که با 1/6درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به عدد 261 رسیده است. این گروه رتبه چهارم تأثیرگذاری در شاخص کل فصل تابستان را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت‌های تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی با 8/2درصد و تولید فرآورده‌های لبنی با 1/6درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند.
شاخص قیمت در زیربخش صنعتی «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلرونیم تریلر» با 1/3درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل و رسیدن به عدد 236/2، رتبه پنجم تأثیرگذاری را در افزایش شاخص کل بخش صنعت در فصل تابستان به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت «تولید وسایل نقلیه موتوری» با 1/4درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.
صدرنشینان تورم نقطه به نقطه
گزارش مرکز آمار کشور از نرخ تورم نقطه به نقطه کل بخش صنعت و بخش‌های اصلی به تفکیک فصل نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری، از میان 22 بخش اصلی این شاخص، تنها یک شاخص تورم نقطه به نقطه منفی داشته است و سایر اقلام این بخش تورم مثبت داشته‌اند.
همچنین، در میان گروه‌های با تورم مثبت تنها دو گروه فلزات اساسی و تولید پوشاک تورم بالای 20 درصد را ثبت کرده‌اند. در این میان، گروه تولید فلزات اساسی با تورم 28/8درصدی بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه تولیدشد پوشاک نیز با رشد 22/7درصدی جایگاه دوم را به دست آورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق نیز در تابستان سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل، 17/8درصد رشد داشته است. این گروه از ضریب اهمیت 1/73درصد برخوردار است. اما گروه چهارم که بیشترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرد، گروه صنایع زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت است که رشد آن در تابستان 96 نسبت تابستان 95، رشد 17/6درصدی را ثبت کرده است.
براساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نقطه به نقطه کل بخش صنعت و بخش‌های اصلی، گروه تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار در مدت مذکور رشد منفی 1/3درصدی را ثبت کرده و براساس این گزارش تنها گروهی بوده که تورم نقطه به نقطه منفی را تجربه کرده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4189