خیز صادرات معادن و صنایع معدنی | خدمات دریایی

خیز صادرات معادن و صنایع معدنی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: مدیر کل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایشش 15 درصدی ارزش صادرات و صنایع معدنی کشور د 9 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 95 خبر داد. به گزارش «ایرنا» میکائیل عظیمی در گردهمایی فعالان بخش معادن و صنایع معدنی استان اصفهان اظهار کرد: معادن و صنایع مدنی(فلزی و غیرفلزی) کشور در 9 ماه سال جاری پنج هزار  و 673 میلییون دلار صادرات داشتند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، چهار هزار و 930 میلیون دلار بوده است. وی با اشاره به افزایش 6 درصدی معادن و صنایع معدنی از نظر وزنی گفت: معادن و صنایع معدنی کشور در 9 ماه سال جاری 42 میلیون و 510 هزار تن صادرات داشتند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 39 میلیون و 771 هزار تن بوده است. مدیر کل دفتر صنایع معدنی کشور برای 9 ماه سال جاری گفت: این برنامه 108 درصد تحقق یافته است. عظیمی افزود: مقدار کل پیش‌بینی شده برای صادرات معادن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به طور مجزا نیز اظهار کرد: مجموعه معادن کشور در 9 ماه سال جاری 979 میلیون دلار صادرات داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزایش را نشان می‌دهد. عظیمی با اشاه به صادرات 18 میلیون و 525 هزار تنی معادن کشور در 9 ماه سال جاری با افزایش 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اضافه کرد: برنامه‌های پیش‌بینی شده برای صادرات معادن کشور در این مدت 119 درصد تحقق یافته است.

وی با اشاره به افزایش 41 درصدی صادرات صنایع معدنی فلزی کشور از نظر وزنی اضافه کرد: صنایع معدنی فلزی کشور در مدت مذکور هفت میلیون و 648 هزار تن صادرات محصول داشته‌اند. همچنین به گفته وی برنامه پیش‌بینی شده برای صادرات صنایع معدنی فلزی کشور در سال جاری چهار هزار و 140 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. مدیر کل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به صادرات صنایع معدنی غیرفلزی گفت: برنامه پیش‌بینی برای صادرات محصولات این صنایع در سال جاری، یک هزار و 794 میلیون دلار و برای 9 ماه از سال، یک هزار و 346 میلیون دلار است. وی با اشاره به تحقق 100 درصدی این برنامه تا 9 ماه سال جاری، گفت: ارزش صادرات صنایع معدنی غیرفلزی در 9 ماه سال جاری یک هزار و 340 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش دارد. وی خاطرنشان کرد: صادرات محصولات صنایع معدنی غیرفلزی در 9 ماه سال جاری 15 میلیون 878 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2 درصد کاهش یافته است. عظیمی دلیل کاهش صادرات صنایع غیرفلزی از نظر وزنی را رفع نیاز داخل کشور عنوان کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4252