پرداخت بیش از 600 میلیارد تومان سود به سرمایه‌گذاران | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛پرداخت بیش از 600 میلیارد تومان سود به سرمایه‌گذاران

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

پرداخت بیش از 600 میلیارد تومان سود به سرمایه‌گذاران

سمات: سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ار پرداخت بیش از 600 میلیارد تومان سود انواع اوراق در مردادماه خبر داد. هادی علی‌پور با بیان مطلب فوق افزود: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار، رایتل، آموزش و پرورش، قائد بصیر و کاشی و سنگ پرسپولیس یزد در مردادماه است که  شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کند. علی‌پور ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت‌های توسعه خاورمیانه، سیمان کردستان، لیزینگ رایان سایپا، سیمان کردستان، توسعه خاورمیانه و شهرداری‌های شیراز، تهران، سبزوار، مشهد و کرج اواخر ماه آینده به حساب سرمایه‌گذاران واریز خواهد شد. سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا سمات خاطرنشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده بانک رفاه و بانک پارسیان و اوراق مرابحه وزارت تعاون در مردادماه است که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود بیش از 80 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار کرد: سود این اوراق به صورت ماهانه یا سه ماه یکبار به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد/ شماره 4099