ایران و عراق قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک نفتی امضا می‌کنند | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛ایران و عراق قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک نفتی امضا می‌کنند

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

تسنیم: وزیر نفت عراق گفت: عراق در آینده نزدیک قراردادی با ایران برای سرمایه‌گذاری مشترک در دو میدان نفتی امضا می‌کند.

به گزارش بلومبرگ، جباراللعیبی، وزیر نفت عراق در کنفرانسی خبری در بغداد گفت: کشورش در عین حالی که قصد دارد ظرفیت تولید خود را افزایش دهد، از تلاش‌های اوپک برای کاهش تولید و حذف مازاد عرضه از بازار حمایت می‌کند.

وی افزود: برنامه عراق برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود به 5 میلیون بشکه در روز تا پایان امسال، تاثیری بر بازارها نخواهد داشت. به گفته اللعیبی، عراق تمام افزایش تولید خود را صادر نخواهد کرد. آمارها گردآوری شده از سوی بلومبرگ نشان می‌دهد، عراق در ماه اوت 49/4 میلیون بشکه نفت تولید کرده است. اللعیبی افزود: «وضعیت بازار نفت با ثبات است و ما نمی‌پذیریم که هیچ کشوری از سهم خود» بر اساس مفاد توافق کاهش تولید تخطی کند. «ما از موضع اوپک برای تثبیت بازارها حمایت می‌کنیم.»

اللعیبی با اشاره به برگزاری همه پرسی استقلال کردستان گفت: نفت باید از کشمکش‌های سیاسی بر سر کنترل کرکوک دور بماند. کردها قصد دارند منطقه نفتخیز کرکوک را به عنوان قلمرو دولت خود خوانده خود محسوب کنند. وی گفت: دولت عراق همچنان در حالی مذاکره با شرکت رویال داچ‌شل است که اخیراً از میدان نفتی مجنون خارج شده و قصد دارد از میدان کورنای غربی یک هم خارج شود. اللعیبی افزئد: «ما مشکلی در یافتن شرکت‌های بین‌المللی» برای جایگزینی با شرکت شل نداریم. وی گفت: متخصصان عراق قادر به تحویل گرفتن کار میدان مجنون از شرکت شل هستنمد.

وزیر نفت عراق همچنین گفت: عراق در آینده نزدیک قراردادی با ایران برای سرمایه‌گذاری مشترک در دو میدان نفتی امضا می‌کند. وی اشاره‌ای به تاریخ انعقاد این قرارداد نکرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4154